Özel Zamane Çocukları

Bize emanet edilen çocuklarımıza; güvenli ve sağlıklı bir ortamda, ailelerinden aldıkları sevgi ve şevkatin eksikliğini hissettirmeden, oyun yoluyla yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine, çok yönlü beceriler ve sağlıklı temel alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Kendine güvenen, kendini özgürce ifade edebilen aile ve insan sevgisini benimseyen, milli ve manevi değerlerimize bağlı, iyi iletişim kurabilen aynı zamanda sorgulayan, düşünen, mutlu, doğa sevgisi ve çevre bilinci oluşmuş, dayanışmayı ve paylaşmayı bilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı ve eleştirel düşünen, iyi alışkanlıklar kazanmış ilköğretime hazır, medeni çocuklar yetiştirmektir.

Çocuklarımızın; sosyal-duygusal, bilişsel, fiziksel tüm gelişim alanlarında öz güvenini kazanmasına yardımcı olmak, benlik algısını güçlendirmek, yaşıtlarına ve yetişkinlere karşı kendini ifade edebilme becerisini geliştirmek, öğrenmeye karşı merak ve istek uyandırabilmek, yetişkinden bağımsız hareket etme becerilerini geliştirebilmek, takım çalışmasının olumlu sonuçlarını yaşamak grup içinde aktif katılımını sağlamak hayal gücünü geliştirmek, grupta bulunan her üyenin önemli olduğunu, oyun yoluyla keşfi öğrenmek, kendine ve çevresine karşı sorumluluk bilinci geliştirmektir.

© Tüm Hakları Saklıdır